محلول ضد عفونی کننده ابزار پزشکی و دندانپزشکی میکروتِن پلاس(یونیدنت سوییس)

(دیدگاه 1 کاربر)

محلول ضد عفونی کننده ابزار پزشکی میکروتِن پلاس

مقایسه

توضیحات

محلول ضد عفونی کننده ابزار پزشکی میکروتِن پلاس(+unident swiss micro 10)

يافته‌هاي مطالعه ها نشان می دهد كه محلول ميكروتن داراي قدرت باكتريوسيدال بالايي بوده و قادر است تمام سوش‌هاي مورد مطالعه را به طور غير قابل برگشتي از بين ببرد، لذا مي‌توان از اين ماده به عنوان يك ضدعفوني كننده قابل اعتماد در مصارف روزمره استفاده كرد.

مقايسه اثر محلول هاي دکونکس ، ميکروتن( +micro 10) و سايدکس در ضد عفوني کردن وسايل دندانپزشکي

بيان مساله: مهار عفونت در مراحل درمان هاي دندانپزشکي از عمده ترين مراحل پيشگيري از ا نتقال عفونت به شمار مي آيد. اثر محلول هاي ضد عفوني کننده، از مواردي است، که بايد بررسي گردد. 
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي و مقايسه سه گونه محلول ضد عفوني کننده، به نام هاي دکونکس (سولارسپت)، ميکروتن و سايدکس و تعيين اثر آنها بر روي ريزجانداران (ميکروارگانيسم ها) است، که پس از تراش حفره دنداني بر سطح توربين و آنگل دندانپزشکي قرار مي گيرند. 
مواد و روش: در اين پژوهش تجربي نمونه هاي گرفته شده از سطح توربين و آنگل دندانپزشکي، که شامل 105 نمونه بود، به هفت گروه پانزده تايي (گروه A تا G) بخش شدند. براي انجام نمونه برداري در همه مراحل، از سوآب (Swab) پنبه اي ضد عفوني در کنار شعله چراغ الکلي استفاده شده و پس از فراهم کردن نمونه، سوآب به محيط کشت تيوگلي کولات انتقال داده شد. نمونه گيري در کنار شعله چراغ الکلي سبب مي شود تا به هنگام نمونه برداري، ميکروب هاي موجود در هوا بر روي نمونه جايگزين نشود. سپس، نمونه هاي فراهم شده به انکوباتور (Incubator) منتقل و به مدت 48 ساعت در دماي 37 درجه سانتي گراد نگهداري گرديد. 
يافته ها: نتيجه اين پژوهش نشان داد، که همه نمونه هايي، که از سطح توربين و آنگل دندانپزشکي پس از تراش حفره دنداني گرفته شده بودند، به ميکروب آلوده بوده و کلوني ميکروبي در آنها تشکيل شده است. در حالي که، در نمونه هايي، که از سطح توربين و آنگل دندانپزشکي ضد عفوني شده با محلول هاي ياد شده فراهم شده بودند، هيچ گونه رشد ميکروبي و ايجاد کلوني مشاهده نگرديد. در اين پژوهش، به دليل نابودي کامل ريزجانداران مورد بررسي، از آزمون آماري خاص استفاده نگرديد. 
نتيجه گيري: با بررسي مراحل متعدد نمونه برداري و کشت ميکروبي انجام گرفته در اين پژوهش، مي توان دريافت، که محلول هاي ضد عفوني کننده ياد شده، اگر بر پايه دستور کارخانه سازنده به کار روند، قابليت از ميان بردن تنها گونه هايي خاص از ميکروب ها و ضد عفوني کردن سطوح و ابزارها را دارا هستند و در اين باره، هيچ گونه تفاوت و يا برتري ميان سه ماده مورد استفاده مشاهده نگرديد. آشکار است که بودن دامنه اي گسترده از ريزجانداران در محيط دهاني، به استفاده از روش هاي پيشرفته براي سترون کردن وسايل مورد استفاده در دندانپزشکي نياز است. 

محل نشر یا ارائه:  مجله دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1384; 6(2-1 (مسلسل 10)):38-46. 
-:  دكتر فرحناز شرف الدين ,دكتر احمدرضا صادقي ,دكتر جمشيد كهن طب

1 دیدگاه برای محلول ضد عفونی کننده ابزار پزشکی و دندانپزشکی میکروتِن پلاس(یونیدنت سوییس)

  1. شهرام

    ایا فقط به تنهایی این محلول ایدز و هپاتیت را از بین می برد،بدون اتو کلاو

    • fekri_ehsan

      بله ، دیگر اتوکلاو لازم نیست .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *