تویین 20 مرک

مقایسه

توضیحات

تویین 20 مرک

Tween® 20 for synthesis. CAS 9005-64-5, pH 6 – 8 – 50 g/l, H₂O, 20 °C

توضیحات Tween 20 :
شماره کاتالوگ تویین 20 : 822184

اطلاعات Tween 20 :
شماره کَس :  9005-64-5
فرمول هیل C5₈H₁₁₄O₂₆
جرم مولی 1228 g / mol
کد اچ اس : HS 3402 13 00

کاربرد تویین 20 :
کاربرد Tween® 20 برای سنتز. CAS 9005-64-5، pH 6 – 8 (50 g / l، H₂O، 20 ° C).

اطلاعات فیزیک  و شیمیایی :
تراکم 1.1 g / cm3 (25 درجه سانتی گراد)
دمای فلاش 275 درجه سانتی گراد
مقدار pH 6 تا 8 (50 گرم در لیتر، H₂O، 20 درجه سانتیگراد)
فشار بخار <1.4 hPa (20 ° C)
محلول محلول <0.2 میلی گرم در لیتر

اطلاعات سم شناسی :
LD 50 oral: LD50 Rat 38900 mg/kg

اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل
ذخیره سازی در زیر + 30 درجه سانتیگراد.