لام تست ایمونوفلورسانس (IFA) زمینه مشکی 10 خانه

Immunofluorescence microscope slides دسته بندی: لام تست ایمونوفلورسانس (IFA) ، لام و لامل ، لوازم مصرفی آزمایشگاهی
0
از 0 رای
0 دیدگاه