تریپسین EDTA %0.25 گیبکو 100 میلی لیتر

gibco 0.25% Trypsin-EDTA(1x) دسته بندی: مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی گیبکو gibco
0
از 0 رای
0 دیدگاه