تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی طلایه طب آزما

لام و لامل

لام و لامل چیست؟

لام و لامل 2 قطعه شیشه ای و پلاستیکی نازک میباشد که لام در زیر و لام روی لام و نمونه بین آن دو تا قرار میگیرد .

لام میکروسکوپ چیست ؟

لام میکروسکوپ یک قطعه شیشه ای تخت و نازک میباشد که جهت قراردادن نمونه های خون ، ادرار و بافت زیر میکروسکوپ مورد استفاده قرار میگیرد .

لام آزمایشگاهی یا لام پاتولوژی به طور معمول ۷۵ تا ۲۶ میلی متر و در حدود ۱ میلی متر ضخامت دارد .
لام و لامل هر دو با هم زیر میکروسکوپ برای مشاهده قرار داده میشود.
انواع لام های مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیص طبی به شرح ذیل میباشد :

لام روده یا لام 7101

لام ساده یا لام 7102

لام یک حفره یا 7103

لام 2 حفره یا 7104

لام یک سرمات یا لام 7105

لام 2 سرمات یا لام 7107

لام سر رنگی یا لام 7109

لام نئوبار یا لام شمارشگر

لام IF یا لام ایمونوفلورسانس

لامل میکروسکوپ چیست ؟

لامل آزمایشگاهی یا کاور گلس یک قطعه نازک و مسطح از مواد شفاف میباشد .

لامل مربع و مستطیلی شکل میباشد .عرض آن حدود 20 میلیمتر و ضخامت آن کمتر از 1 میلی متر میباشد .

هدف استفاده از لامل محافظت فیزیکی از نمونه میباشد و همچنین در هنگام مشاهده زیر لنز میکروسکوپ آسیب نبیند .

همچنین برای استفاده از روغن امرسیون وجود لامل برای ایجاد لغزش لنز ضروری میباشد .

Showing all 14 products