تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی طلایه طب آزما

استوانه مدرج شیشه ای - مزور شیشه ای

استوانه مدرج شیشه ای – مزور شیشه ای

استوانه مدرج شیشه ای – مزور شیشه ای یکی از وسایل شیشه ای در آزمایشگاه های تشخیص طبی یا سایر آزمایشگاه ها از جمله آزمایشگاه فیزیک یا آزمایشگاه خاک است که مورد استفاده قرار می گیرد.

استوانه برای محاسبه حجم تعیین شده از مایع های مختلف مورد استفاده میباشد .مزور یا همان استوانه مدرج دارای لوله بلند و پایه ای مدور یا چند ضلعی درست شده است که موجب قرار گیری روی میز آزمایشگاه را ممکن کرده است .این ابزار دقت پیکنومتر یا بورت را ندارد .

استوانه مدرج ، سیلندر اندازه گیری یا مزور آزمایشگاهی  از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم مایع استفاده می شود. این استوانه ای لوله ای باریک دارد. هر خط مشخص شده در مزور نشان دهنده مقدار مایع است که اندازه گیری شده است.

این مزور ها در دو نوع مزور شیشه ای و مزور پلی پروپیلن (PP) ساخته می شود .

استوان های مدرج پلی پروپیلن (PP) سبک تر و نشکن تر از شیشه است .  اتوکلاو شدن بیش از 121 درجه سانتیگراد (250 درجه فارنهایت) (درجه پلیپروپیلن درجه بستنی درجه بیش از 177 درجه سانتیگراد) (351 درجه فارنهایت) می تواند مزور های پلی پروپیلن را متورم کند و آسیب برساند.

استفاده های متداول مزور ( استوانه مدرج )
استوانه های مدرج  اغلب برای اندازه گیری حجم مایع استفاده می شود. استوانه های مدرج عموما دقیق تر از فلاسک های آزمایشگاهی و بشر ها هستند، اما نباید آنها را برای انجام تجزیه و تحلیل حجمی مورد استفاده قرار داد؛ظروف شیشه ای حجمی، مانند یک فتوسل حجمی یا پمپ حجمی، باید استفاده شود، زیرا  دقیق تر است

مزور ها برای اندازه گیری حجم جامد به طور غیرمستقیم با اندازه گیری جابجایی مایع استفاده می شود.

مقیاس و دقت
برای دقت حجم روی استوانه های مدرج در مقیاس با 3 رقم قابل توجه نشان داده شده است: سیلندر 100 میلی لیتر دارای تقسیم بندی 1 میلیمتر درجه بندی است در حالی که سیلندر 10 میلی لیتر دارای تقسیم درجه بندی 0.1 میلی لیتر است.

دو نوع دقت برای استوانه های مدرج  وجود دارد. کلاس A دو برابر دقت کلاس B.

اندازه گیری
برای خواندن حجم دقیق، مشاهده باید در یک سطح چشم باشد و در پایین منیسک سطح مایع خوانده شود.

Showing all 5 products