تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی طلایه طب آزما

تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی

تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی

شرکت طلایه طب آزما در راستای خدمات تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی خود به آزمایشگاه های پزشکی و تشخیص طبی و دانشگاه ها دارای ارائه خدمات تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی میباشد .

هیچ محصولی یافت نشد.