تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی طلایه طب آزما

لوازم آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی جهت مصارف در بخش های مختلف آزمایشگاه های تشخیص طبی انگل شناسی ، قارچ شناسی ، آزمایشگاه ژنتیک ، پاتولوژی یا بافت شناسی ، هماتولوژی ، فارموکولوژی ، بیوشیمی ، میکروب شناسی ، ایمونولوژی ، سرولوژی و آزمایشگاه های متفرقه استفاده می شود .

لوازم آزمایشگاه پزشکی

لوازم آزمایشگاهی

این لوازم به بخش های مختلف اعم از لوازم مصرفی آزمایشگاهی ، شیشه آلات آزمایشگاهی ، مواد  شیمیایی آزمایشگاهی ، دستگاه های آزمایشگاه پزشکی تقسیم می شود .

نمایش 1-24 از82 محصول

مشاهده 24/48/همه